Jumat, 07 Juli 2017

Contoh Diakronik dan Sinkronik Dalam Sejarah

Contoh Diakronik dan Sinkronik - Perkataan segerak, berasal dari bahasa Yunani syn, bermakna dengan, dan chronoss yang bermaksud masa. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, synchronic ditakrifkan sebagai segala-galanya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada satu masa. Kajian sejarah Synchronic bermaksud untuk mengkaji peristiwa sejarah dengan semua aspeknya pada masa atau masa tertentu dengan lebih mendalam. Lebih terperinci boleh dijelaskan bahawa konsep sinchronic dalam sejarah adalah bagaimana untuk mengkaji atau mengkaji, corak, gejala, dan watak-watak peristiwa sejarah pada masa yang diberikan.


Secara etimologi perkataan diachronic berasal dari bahasa Yunani, dia dan chronoss. Ini bermakna lulus, lulus, atau melalui, Contoh Diakronik dan Sinkronik manakala chronoss bermaksud masa. Oleh itu, diachronic bermaksud sesuatu yang melewati, melewati, dan melampaui dalam had masa. Sekiranya dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang berlalu, melewati, atau melampauinya adalah acara atau peristiwa.


Sejarah juga mengiktiraf pemanjangan istilah, yang bertanggungjawab mengelaskan peristiwa sejarah dalam peringkat dan pembiakan tertentu. Pengembalian dalam sejarah adalah perlu kerana penting bagi kita untuk melakukan Contoh Diakronik dan Sinkronik kajian menyeluruh tentang kejadian yang telah berlaku dan saling berkaitan dalam pelbagai aspek. Pengambilan dalam sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan beberapa aspek dalam kehidupan manusia, seperti pengembangan sistem politik, pemerintahan, agama dan kepercayaan, ekonomi, dan sosio-kultural.


Menyusun peristiwa-peristiwa sejarah mengikut masa kejadian adalah untuk memudahkan kita dalam membina semula semua peristiwa lalu dengan sewajarnya. Kronologi juga membantu kita dengan mudah membandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku di tempat yang berbeza tetapi pada masa yang sama. Sumber : http://www.anekacontoh.com/2016/08/contoh-diakronik-dan-sinkronik.html


Tidak ada komentar:

Posting Komentar